ἀνιᾷ: να γραφεί το α’ ενικό πρόσωπο όλων των χρόνων κι όλων των εγκλίσεων στην ενεργητική φωνή

© Εύη Πεπέ, Φιλόλογος 

αρχική   ασκήσεις

Οριστική

Υποτακτική

Ευκτική

Προστακτική
β' ενικό

Ενεστώτας ἀνιἀνιἀνι
ἀνι
ἀνί
Παρατατικόςἠνί
Μέλλοντας ἀνιἀνι
Αόριστος ἠνίαἀνιἀνιἀνί
Παρακείμενος ἠνίἠνιακώς ἠνιακώς ἠνιακώς