ἐποίησεν: να γραφεί το α’ ενικό πρόσωπο όλων των χρόνων κι όλων των εγκλίσεων στην μέση φωνή

© Εύη Πεπέ, Φιλόλογος

αρχική   ασκήσεις

ΟριστικήΥποτακτικήΕυκτικήΠροστακτική
Ενεστώταςποι ποι ποι ποι
Παρατατικόςἐποι
Μέλλονταςποι ποι
Παθ. Μέλλονταςποιη ποιη
Αόριστοςἐποι ποι ποι ποί
Παθ. Αόριστοςἐποιή ποιη ποιη ποιή
Παρακείμενοςπεποί πεποιημένος πεποιημένος πεποί
Υπερσυντέλικοςἐπεποι