Να χαρακτηριστούν οι μετοχές στις παρακάτω προτάσεις doc

© Εύη Πεπέ, Φιλόλογος

αρχική   ασκήσεις συντακτικού

... μετὰ πολλῆς μὲν ἀσφαλείας τὴν πόλιν οἰκήσομεν, ἀπαλλαγέντες πολέμων καὶ κινδύνων καὶ ταραχῆς

ἀπαλλαγέντες

 
Ὀψόμεθα δὲ τὴν πόλιν διπλασίας μὲν ἢ νῦν τὰς προσόδους λαμβάνουσαν, μεστὴν δὲ γιγνομένην ἐμπόρων καὶ ξένων καὶ μετοίκων
λαμβάνουσαν
γιγνομένην