Ελληνικός Πολιτισμός

Τα είδη της μετοχής

Είσοδος • Αρχαία • Θεωρία Γραμματικής • Ασκήσεις Γραμματικής • Θεωρία Συντακτικού • Ασκήσεις Συντακτικού

σχηματισμός της μετοχής || κλίση της μετοχής

Ο χαρακτήρας της μετοχής    εμφάνισε-απόκρυψε

α) Επιθετική μετοχή  Εμφάνισε

β) Κατηγορηματική μετοχή   εμφάνισε-απόκρυψε

γ) Επιρρηματική μετοχή    εμφάνισε-απόκρυψε

 

Το υποκείμενο της μετοχής - Μετοχή απόλυτη και συνημμένη     εμφάνισε-απόκρυψε

Συγκεντρωτικός πίνακας μετοχών εμφάνισε-απόκρυψε         

Ασκήσεις    εμφάνισε-απόκρυψε

 

Βιβλιογραφία - Δικτυογραφία    εμφάνισε-απόκρυψε