ἀξιοῖμεν: να γραφεί το α’ ενικό πρόσωπο όλων των χρόνων κι όλων των εγκλίσεων στην ενεργητική φωνή

© Εύη Πεπέ, Φιλόλογος

αρχική   ασκήσεις

Οριστική

Υποτακτική

Ευκτική

Προστακτική
β' ενικό

Ενεστώταςἀξι ἀξι ἀξι/ἀξι ἀξί
Παρατατικός ἠξί
Μέλλονταςἀξιώ ἀξιώ
Αόριστοςἠξίω ἀξιώ ἀξιώ ἀξίω
Παρακείμενος ἠξίω ἠξιωκώς ἠξιωκώς ἠξιωκώς