ἀξιοῖμεν: να γραφεί το α’ ενικό πρόσωπο όλων των χρόνων κι όλων των εγκλίσεων στην μέση φωνή

© Εύη Πεπέ, Φιλόλογος

αρχική   ασκήσεις

Οριστική

Υποτακτική

Ευκτική

Προστακτική
β' ενικό

Ενεστώταςἀξι ἀξι ἀξι ἀξι
Παρατατικός ἠξι
Μέλλονταςἀξιώ ἀξιω
Παθ. Μέλλοντας ἀξιω ἀξιω
Αόριστος ἠξιω ἀξιώ ἀξιω ἀξίω
Παθ. Αόριστος ἠξιώ ἀξιω ἀξιω ἀξιώ
Παρακείμενος ἠξίω ἠξιωμένος ἠξιωμένος ἠξίω
Υπερσυντέλικος ἠξιώ