Άσκηση στα συνηρημένα και στα αττικόληκτα επίθετα β’ κλίσης

© Νίκος Παπαχρήστος

Να διαμορφώσετε κατάλληλα τα παρακάτω επίθετα, ώστε να ταιριάζουν με τα ουσιαστικά που προσδιορίζουν.

(πορφυροῦς) χιτῶνι
(ἲλεως) τέκνα
(δύσπλους) θαλάσσης
(εὕνους) ἄνδρες
(ἀργυροῦς) ἀσπίδα
(ἁπλοῦς) λόγου


© Ελληνικός Πολιτισμός