Να μελετήσεις προσεκτικά τις παρακάτω προτάσεις και να συμπληρώσεις τον πίνακα που ακολουθεί doc

Πρόταση

δομή

σημασία
περιεχόμενο

ποιότητα

Δε μου άρεσαν καθόλου οι πρώτες μέρες στο Γυμνάσιο!
Ή Έμμα άνοιξε τη θήκη.
Καθίστε.
Από το παράθυρό της δε φαίνεται η αυλή του σχολείου.
Γιατί δεν ήρθες;