Βρες το είδος των προτάσεων ως προς τη δομή, τη σημασία - περιεχόμενο, την ποιότητα

Άσκηση των μαθητών/τριών Στρατή Μαρκίδη, Πέτρου Μπουρβάνη, Ελένης Γκαβούδη-Λάμπη doc

Πρόταση

Δομή

Σημασία
περιεχόμενο

Ποιότητα

Ο κύριος έδωσε σε μένα το βιβλίο
Εγώ δε θα φάω αυτό το φαγητό!
Πού ήσασταν;
Μου αρέσει η Γλώσσα!
Σήμερα δε βαριέμαι καθόλου!
Μην ανοίξεις το κουτί.