Βρες το είδος των προτάσεων ως προς τη σημασία τους (περιεχόμενο) doc