Βρες το είδος των προτάσεων ως προς τη δομή ή τα συστατικά τους
(απλή, επαυξημένη, ελλειπτική)