Να βρεις ποιες από τις παρακάτω είναι προτάσεις doc