Προσπάθησε να διακρίνεις πόσες προτάσεις υπάρχουν doc