Άσκηση στα αριθμητικά για τη μισή μονάδα. doc


Όταν το αριθμητικό τελειώνει σε φωνήεν (τρία, τέσσερα, πέντε) προσθέτουμε την κατάληξη -μισι
Όταν το αριθμητικό τελειώνει σε σύμφωνο (τρεις, τέσσερεις) προσθέτουμε την κατάληξη -ήμισι

τρία > τριάμισι

τρεις > τρεισήμισι

 

01. Το τρένο αναχωρεί στις 3 () ή στις 3.30 ();
02. Αγόρασα 3 () κιλά ροδάκινα και 3,5 () κιλά κεράσια.
03. Στα Αρχαία έγραψε 3 () και στα Μαθηματικά 3,5 ().
04. Θα χρειαστείτε 3 () με 3,5 () μέτρα ύφασμα.
05. Μετρήστε 3 () με 3,5 () πόντους και κόψτε.
06. Μετρήστε 3 () με 3,5 () εκατοστά και κόψτε.
07. Ο λογαριασμός σας είναι 3 () ευρώ και ο δικός σας 3,5 () ευρώ.
08. Κέρδισα στο λαχείο 3 () χιλιάδες ευρώ και ο Στάθης 3,5 () χιλιάδες.
09. Προχώρησε μπροστά 3 () με 3,5 () βήματα.
10. Είχαν συγκεντρωθεί περίπου 3 () ή 3,5 () χιλιάδες φίλαθλοι.