Άσκηση στα αριθμητικά για τη μισή μονάδα. doc


Όταν το αριθμητικό τελειώνει σε φωνήεν (τρία, τέσσερα, πέντε) προσθέτουμε την κατάληξη -μισι
Όταν το αριθμητικό τελειώνει σε σύμφωνο (τρεις, τέσσερεις) προσθέτουμε την κατάληξη -ήμισι

τρία > τριάμισι

τρεις > τρεισήμισι

 

01. Το τρένο αναχωρεί στις τρεις (3) ή στις 3.30 ().
02. Αγόρασα τρία (3) κιλά ροδάκινα και 3,5 () κιλά κεράσια.
03. Στα Αρχαία έγραψε τρία (3) και στα Μαθηματικά 3,5 ().
04. Θα χρειαστείτε τρία (3) με 3,5 () μέτρα ύφασμα.
05. Μετρήστε τρεις (3) με 3,5 () πόντους και κόψτε.
06. Μετρήστε τρία (3) με 3,5 () εκατοστά και κόψτε.
07. Ο λογαριασμός μας είναι τρία (3) ευρώ και ο δικός σας 3,5 () ευρώ.
08. Κέρδισα στο λαχείο τρεις (3) χιλιάδες ευρώ και ο Στάθης 3,5 () χιλιάδες ευρώ.
09. Προχώρησε μπροστά τρία (3) με 3,5 () βήματα.
10. Είχαν συγκεντρωθεί περίπου τρεις (3) ή 3,5 () χιλιάδες φίλαθλοι.