Στις παρακάτω φράσεις να γραφτούν οι τύποι των επιθέτων (με καταλήξεις: -ης, -ης, -ες και -ων, -ουσα, -ον) ώστε να συμφωνούν με τη λέξη που συνοδεύουν doc

 
η διαφαν διαδικασίατο διαφαν χαρτί
ο απ μαθητήςη απ μαθήτρια
τους ειλικριν κυρίουςτις ειλικριν κυρίες
το πρωτεύ ζήτημαο πρωτεύ οργανισμός
την μετριόφρ στάσητα μετριόφρ άτομα
οι αλλόφρ άνθρωποιτις αλλόφρ γυναίκες


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός