Να κλιθούν τα επίθετα της φράσης: ο ακριβός και ακριβής υπολογιστής

ενικός αριθμός

ο ακριβός και ακριβής υπολογιστής
του ακριβ και ακριβ υπολογιστή
τον ακριβ και ακριβ υπολογιστή
ακριβ και ακριβ υπολογιστή

πληθυντικός αριθμός

οι ακριβ και ακριβ υπολογιστές
των ακριβ και ακριβ υπολογιστών
τους ακριβ και ακριβ υπολογιστές
ακριβ και ακριβ υπολογιστές


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός