ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΣΤΟΝ ΑΟΡΙΣΤΟ Β'  doc

Πάτα σ' ένα νούμερο για να δεις τις ερωτήσεις. Δώσε την απάντηση με ΚΕΦΑΛΑΙΑ και πάτα "ΑΠΟΔΟΣΗ" ή "ΕΝΤΕR"
Αν χρειάζεσαι βοήθεια, πάτα το κουμπί "ΒΟΗΘΕΙΑ", για να σου δοθεί ένα γράμμα. Για να ελέγξεις τις απαντήσεις σου, πάτα "ΕΛΕΓΧΟΣ"

 

1      2                  3    4         
                             
            5                   
    6                           
                             
                7               
  8                             
          9                     
                             
                             
      10    11                       
                             
                             
                             
                             

Οριζόντια

1. ΛΕΙΠΟΜΑΙ, μετοχή, αρσενικό
3. ΛΕΓΩ, υποτακτική, β' ενικό
6. ΠΥΝΘΑΝΟΜΑΙ, οριστική, γ' ενικό
7. ΑΙΡΟΥΜΑΙ, ευκτική, γ' ενικό
8. ΛΑΜΒΑΝΩ, προστακτική β' ενικό
9. ΠΑΣΧΩ, απαρέμφατο
10. ΑΓΩ, μετοχή, αρσενικό

Κάθετα

2. ΠΥΝΘΑΝΟΜΑΙ, απαρέμφατο
4. ΟΡΩ, ευκτική, α' ενικό
5. ΓΙΓΝΟΜΑΙ, υποτακτική, γ' ενικό
7. ΠΙΠΤΩ, οριστική, α' ενικό
11. ΓΙΓΝΟΜΑΙ, προστακτική, β' ενικό