3. Να εντοπίσετε τους τύπους προστακτικής στις παρακάτω φράσεις (1ο μέρος) doc

Ασκήσεις  Αρχική 2ο μέρος

Προσπάθησε να βρεις τους έξι (6) τύπους της προστακτικής στις παρακάτω φράσεις

α. Ὦ ἄνδρες, τό τε σῶμα καὶ τὴν ψυχὴν .
β. Ὦ νεανία, τὰ ἐσθλῶν ἢ ἀγαθῶν ἀνδρῶν ἐπιτηδεύματα.
γ. Ταῦτα μὴ .
δ. τὸν λόγον τοῦ θεοῦ.
ε. Νῦν, ὦ Σώκρατες, με τὴν ἀρετήν.
στ. Εἰ ἀληθῆ λέγεις, σεαυτόν.