Να αναγνωρίσετε το είδος των μετοχών και να χαρακτηρίσετε τις επιρρηματικές ως συνημμένες ή απόλυτες: doc

Διάλεξε τη σωστή απάντηση από τις προτεινόμενες