Άσκηση στην ευκτική μέσης φωνής των βαρύτονων ρημάτων  

Ασκήσεις  Αρχική
ενεστώτας μέλλοντας αόριστος παρακείμενος
πορευπορευπορευπεπορευμένος
πορεύπορεύπορεύπεπορευμένος
πορεύπορεύπορεύπεπορευμένος
πορευπορευπορευπεπορευμένοι /
πορεύπορεύπορεύπεπορευμένοι /
πορεύπορεύπορεύπεπορευμένοι /