Σχηματισμός ευκτικής μέλλοντα, αόριστου μ. φ. βαρύτονων ρημάτων

Ασκήσεις  Αρχική
Διάλεξε τη σωστή απάντηση από το αναδυόμενο μενού.
Μέλλοντας Αόριστος
πιστευσπιστευ
πιστεύσπιστεύ
πιστεύσπιστεύ
πιστευσπιστευ
πιστεύσπιστεύ
πιστεύσπιστεύ