Μετοχές απόλυτες και συνημμένες doc

Ασκήσεις  Αρχική

Ποιες από τις μετοχές των παρακάτω προτάσεων είναι απόλυτες και ποιες συνημμένες;