Μετοχές απόλυτες και συνημμένες doc

Ποιες από τις μετοχές των παρακάτω προτάσεων είναι απόλυτες και ποιες συνημμένες;