Άσκηση στον παθητικό αόριστο doc

ασκήσεις αρχική

Οἱ στρατηγοὶ κατακόπτονται ὑπὸ τῶν πολεμίων.κατεκόπ
Ὑπὸ τῆς Ἥρας δύο δράκοντες πέμπονται.ἐπέμφ
Ἐρωτώμενος περὶ τοῦ ὀνόματος τοῦτο μόνον ἐδήλωσεν.ἐρωτη
Οὗτοι δὲ ἐκπλήττονται. ἐξεπλάγ
Ἡ χώρα ἐπιτηδείων πληροῦται.ἐπληρώ