ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ, ΕΝΕΣΤΩΤΑ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ doc

Ασκήσεις  Αρχική

Πάτα σ' ένα νούμερο για να δεις τις ερωτήσεις. Δώσε την απάντηση με ΚΕΦΑΛΑΙΑ και πάτα "ΑΠΟΔΟΧΗ" ή "ΕΝΤΕR"
Αν χρειάζεσαι βοήθεια, πάτα το κουμπί "ΒΟΗΘΕΙΑ", για να σου δοθεί ένα γράμμα.
Για να ελέγξεις τις απαντήσεις σου, πάτα "ΕΛΕΓΧΟΣ"

    1            
   2               
        3          4     
  5                
6                    
                
               
7                     
              
8                   
              
              
  9         10