© Ελληνικός Πολιτισμός

Άσκηση στην προστακτική ενεστώτα - αορίστου - παρακειμένου doc

Ασκήσεις  Αρχική

Να μεταφέρεις τον τύπο της προστακτικής από τα ν.ε. στο αντίστοιχο τύπο στα α.ε.:
νέα ελληνικάαρχαία ελληνικά
πείθε (πείθω)
πείσε(πείθω)
να έχεις πείσει(πείθω)
γράψε(γράφω)
να έχεις γράψει(γράφω)