© Ελληνικός Πολιτισμός

Άσκηση στην προστακτική ενεστώτα - αορίστου - παρακειμένου doc

Ασκήσεις  Αρχική

νέα ελληνικάαρχαία ελληνικά
μετάφραζε (μεταφράζω)
μετάφρασε (μεταφράζω)
να έχετε λύσει(λύω)
να έχουν ρίξει (ῥίπτω)
δοξάσετε(δοξάζω)