Άσκηση στην προστακτική Ενεστώτα, Αόριστου, Παρακείμενου doc

προηγούμενηΑσκήσεις  Αρχική επόμενη


ΡήματαΕνεστώτας ΑόριστοςΠαρακείμενος
λύειλυλυλελυκώς
διώκεις δίωδίω δεδιωχώς
γράφετε γράφε γρά γεγραφότες
πείθουσιν πειθ πει πεπεικότες
βλάπτει βλαπτ βλαβεβλαφώς
διαλύετε διαλύε διαλύ διαλελυκότες