Να γραφτεί η προστακτική του ρ. καλύπτω στον Ενεστώτα και τον Αόριστο

Ασκήσεις  Αρχική 

Ενεστώτας Αόριστος
β' εν. κάλυ κάλυ
γ' εν. καλυ καλυ
β' πλ. καλύ καλύ
γ' πλ. καλυ καλυ