Άσκηση στην προστακτική μέσης φωνής των βαρύτονων ρημάτων

Να κλιθεί η προστακτική μ.φ. του ρήματος παιδεύομαι
ενεστώτας αόριστος παρακείμενος
---- --
παιδεύ παίδευ πεπαίδευ
παιδευ παιδευ πεπαιδεύ
---- --
παιδεύ παιδεύ πεπαίδευ
παιδευ ή
παιδευέ
παιδευ ή
παιδευ
πεπαιδεύ ή
πεπαιδεύ