Πτώση της κατηγορηματικής μετοχής doc

 Ασκήσεις  Αρχική εικ

Να βρεθεί η πτώση στην οποία θα πρέπει να βρίσκεται η κατηγορηματική μετοχή