Πτώση της κατηγορηματικής μετοχής doc εικ

Να βρεθεί η πτώση στην οποία θα πρέπει να βρίσκεται η κατηγορηματική μετοχή