Πτώση του υποκειμένου της μετοχής doc   

Στις παρακάτω προτάσεις να συμπληρωθούν τα κενά με το υποκείμενο της μετοχής, τοποθετώντας το στην κατάλληλη πτώση .