Να βάλεις -ο ή -ω στα παραθετικά των επιθέτων άσκηση

 


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός