Ποιες από τις επιρρηματικές μετοχές των παρακάτω φράσεων είναι συνημμένες και ποιες απόλυτες;  doc

Διάλεξε τη σωστή απάντηση από τις προτεινόμενες