Να βρείτε τους τύπους υποτακτικής και ευκτικής μέσης φωνής που υπάρχουν στο κείμενο που ακολουθεί doc

Ασκήσεις  Αρχική

Κάνε κλικ πάνω σ' εκείνη τη λέξη που νομίζεις πως είναι υποτακτική ή ευκτική μέσης φωνής. Υπάρχουν 3 τέτοιες περιπτώσεις.
Για να περάσεις στο 2ο σκέλος της άσκησης πρέπει να τελειώσεις πρώτα μ' αυτήν.

Βασιλεὺς μέντοι τὰς σπονδὰς λέλυκε και φυλάττεται ἡμᾶς ὡς πολεμίους. οὖν καὶ ἡμεῖς τοὺς βαρβάρους. Οὕτω εἰς τὸ ἐξῆς πορευσόμεθα διὰ πολεμίας τῆς χώρας, ἀλλ’ ἀσφαλεῖς ἐσόμεθα καὶ διαπραξόμεθα (= θα κατορθώσουμε) εἰς Ἑλλάδα ἐλθεῖν. Εἰ δὲ καθ’ ἡμέραν πλεῖον (= περισσότερο), ἂν πολὺ τοῦ στρατεύματος.