Να γράψετε την υποτακτική ενεστώτα, αόριστου και παρακείμενου του ρ. πορεύομαι

Ασκήσεις  Αρχική

Ενεστώτας Αόριστος Παρακείμενος
πορεύ πορεύσ πεπορευμένος
πορεύ πορεύσ πεπορευμένος
πορεύ πορεύσ πεπορευμένος
πορευ πορευσ πεπορευμένοι
πορεύ πορεύσ πεπορευμένοι
πορεύ πορεύσ πεπορευμένοι