Σχημάτισε τον Παρακείμενο και τον Υπερσυντέλικο των ρημάτων πράττω, ἱδρύω, κωλύω

Ασκήσεις  Αρχική επόμενη

ενεστώταςπαρακείμενοςυπερσυντέλικος
πράττωπραπρά
ἱδρύωδρυδρύ
κωλύωκώλυκωλύ