Να μεταφέρετε τα ρήματα από την οριστική του ενεστώτα στην οριστική των χρόνων που ζητούνται doc

ενεστώτας παρακείμενος υπερσυντέλικος
ταράττει τάρα ταρά
βλάπτομεν βλά βλά
σπουδάζετε σπουδά σπουδά
πταίουσιν πταί πταί