Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως προς τους όρους τους doc