Να συμπληρώσετε τους αντίστοιχους τύπους των άλλων χρόνων 

 
ενεστώτας παρατατικός μέλλοντας αόριστος
γυμνά ἐγύμναζεςγυμνά γύμνα
πεί πειθ πεί ἔπεισαν
πλήττει πλη πλή πλη
ἁρπά ρπά ἁρπάσομεν ρπά
στρέ ἐστρέφετεστρέ στρέ