Συμπληρώνοντας τις λέξεις που ζητούνται στα αντίστοιχα τετραγωνίδια θα σχηματιστεί στην έγχρωμη στήλη το όνομα της συζύγου του Περικλή. doc

Πάτα σ΄ ένα γράμμα, για να εμφανιστεί η ερώτηση. Συμπλήρωσε την απάντηση με ΚΕΦΑΛΑΙΑ και πάτα υποβολή.

Αφού συμπληρώσεις το σταυρόλεξο, πάτα Έλεγχος, για να ελέγξεις τις απαντήσεις σου.

 

 

 

 

α                                  
  β              
    γ            
   δ             
  ε              
   στ           

   

 
  ζ