Να γράψετε τα επίθετα που δίνονται στην παρένθεση στον κατάλληλο τύπο, ώστε να συμφωνούν με τα αντίστοιχα ουσιαστικά άσκηση

α. τὰς δειν συμφοράς (δεινός)
β. τὴν δικ πολιτείαν (δίκαιος)
γ. τῶν ἀκάρπ δένδρων (ἄκαρπος)
δ. οἱ γενν στρατιῶται (γενναῖος)
ε. τοῖς ἐντ ἀνθρώποις (ἔντιμος)


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός