Να μεταφέρετε τα παρακάτω επίθετα στα υπόλοιπα γένη διατηρώντας τον αριθμό και την πτώση άσκηση

Ασκήσεις  αρχική

αρσενικόθηλυκό ουδέτερο
τοὺς ἀρχαίους τὰς ἀρχα τὰ ἀρχα
τῷ δεξι τῇ δεξιᾷτῷ δεξι
τῶν θείωντῶν θεί τῶν θεί
οἱ ὠφέλιμ αἱ ὠφέλιμαιτὰ ὠφέλιμ
τῶν ὀλίγ τῶν ὀλίγ τῶν ὀλίγων