Συμπληρώστε στα τετραγωνίδια τις λέξεις που ζητούνται doc

Εάν συμπληρώσετε στα τετραγωνίδια τις λέξεις που ζητούνται, στην έγχρωμη στήλη θα σχηματιστεί η λέξη που λείπει από το στίχο: «ὦ γλυκύ μου ________, γλυκύτατόν μου τέκνον»  

Πάτα σ΄ ένα αριθμό, συμπλήρωσε την απάντηση με ΚΕΦΑΛΑΙΑ και πάτα το κουμπί "υποβολή".
 Αφού συμπληρώσεις το σταυρόλεξο, πάτα ΕΛΕΓΧΟΣ, για να ελέγξεις τις απαντήσεις σου.
 

 

 

1        

   

   

   

   
     5       

   

  
   7              
 

 

1. α. γ΄ εν. οριστ. αορ. ρ. ταράττω
5. β. αιτ. πληθ. β΄ προσ. προσωπικής αντωνυμίας
7. γ. δοτ. εν. ουσ. ὁ ὑποκριτής