Να συμπληρώσετε τα κενά του πίνακα με το ίδιο πρόσωπο των ρημάτων στους υπόλοιπους χρόνους doc

ενεστώτας παρατατικός μέλλοντας αόριστος παρακείμενοςυπερσυντέλικος
τάττει ταττ τά τα τέταἐτετά
συνεπισχύεις συνεπίσχυ συνεπισχύ συνεπίσχυ συνεπίσχυσυνεπισχύ
θεραπεύουσι θεράπευ θεραπεύ θεράπευ θεραπεύ θεραπεύ