Να βρείτε τα αντικείμενα στις παρακάτω προτάσεις: doc

Οἱ Φελλόποδες εὔχονται ἡμῖν εὔπλοιαν

 

Βασιλεύς ἤκουσε Τισσαφέρνους τήν στρατεία Κύρου
προσδ.
 
Μή φθονήσῃς μοὶ τοῦ μαθήματος