Να κλίνετε το θηλυκό γένος της μετοχής ενεστώτα του ρ. ἐπιβουλεύω

Αρχική   Ασκήσεις   επόμενη

ενικός πληθυντικός
ἡ ἐπιβουλεύ αἱ ἐπιβουλεύ
τῆς ἐπιβουλευ τῶν ἐπιβουλευ
τῇ ἐπιβουλευ ταῖς ἐπιβουλευ
τὴν ἐπιβουλεύ τὰς ἐπιβουλευ
ὦ ἐπιβουλεύ ὦ ἐπιβουλεύ