Να εντοπίσετε τις μετοχές στις παρακάτω φράσεις doc

Κάνε κλικ πάνω στη λέξη που νομίζεις πως είναι μετοχή. Για να περάσεις στο επόμενο σκέλος της άσκησης πρέπει να τελειώσεις πρώτα μ' αυτήν.

α. Ταῦτα ἐκείνους εὐδαίμονας ποιήσεις.
β. Ἡ ὁδὸς ἡ πρὸς ἀρετὴν μακρά ἐστι.
γ. Ἐγὼ πειράσομαί σε διδάσκειν τι ἀληθῆ λέγω, ἀπὸ τῆς ὄψεως.
δ. Χαίρουσι περὶ τῶν ἄλλων κακῶς .
ε. Τριήρεις ἐξέπεμπον ὡς γῆς καὶ θαλάττης .