Να μεταφέρετε τις παρακάτω προτάσεις στον άλλο αριθμό doc

Ασκήσεις  Αρχική

Επεκήρυξε καὶ ζημίαν αὐτοῖς καὶ τοῖς θεράπουσι
Επεκήρυξ καὶ ζημί αὐτ καὶ τ θεράπ
Τοῦ ἐλέφαντος τὴν τίγριν ἀλκιμωτέραν οὗτοι ἄγουσι
Τἐλεφάντ τ τίγρ ἀλκιμωτέρ οὗτ ἄγ