Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα με τους χρόνους που ζητούνται στο πρόσωπο που δίνεται doc

Ασκήσεις  Αρχική

ενεστώτας παρατατικός αόριστος
λογίζεσθε λογί λογί
ψεύ ψεύἐψεύσατο
εὔχηὔχοντο